Temeni și condiții
 
Prevederi legale
Bine ai venit pe website-ul www.unghiisanatoase.ro (Website-ul). Prin vizitarea acestei pagini confirmi că ai luat cunoștință de informarea cu privire la prevederile legale menționate în cele ce urmeaza și te angajezi la respectarea acestora.
 
Conținutul acestei pagini poate face obiectul modificărilor ulterioare, te invităm deci să o consulți în mod regulat.
 
Proprietate și autorizații
 
Conținutul integral al Website-ului este conceput și revizuit de către SC Angelini Pharmaceuticals România SRL.
 
Website-ul este găzduit de societatea Web Class IT SRL.
În cazul în care întâmpini orice probleme în utilizarea Website-ului nostru sau pentru orice alte detalii și / sau clarificări în legătura cu acesta, ne poți contacta la: dataprotection@angelini.ro
 
Termeni și condiții generale de utilizare
 
I. Aplicabilitate
 
Accesul la acest Website, precum și utilizarea conținutului său se va efectua în acord cu termenii și condițiile de utilizare descrise în această secțiune. Simpla accesare și vizitare a Website-ului reprezintă acceptul tău neechivoc cu privire la acești termeni și condiții generale de utilizare.
 
II. Teritoriul
 
Informațiile prezente în conținutul Website-ului sunt destinate publicului larg și / sau profesioniștilor din domeniul sănătății din România. Alte țări în care reglementările în materie pot fi diferite de cele din România pot avea acces la conținutul acestui Website. În acest caz, este posibil ca informațiile cuprinse în Website să nu fie conforme cu reglementările aplicabile în afara României.
 
III. Date cu caracter personal
 
Pentru simpla vizitare a Website-ului, secțiunea adresată publicului larg nu este necesară furnizarea de date cu caracter personal. În cazul în care pentru utilizarea informațiilor îți sunt solicitate asemenea date, te rugăm ca înainte de furnizarea acestora să consulți Politica noastră de confidențialitate.
 
IV. Natura informațiilor cuprinse în Website
 
Acest Website poate conține informații referitoare la sănătatea ta, la condiția fizică, domenii medicale sau tratamente medicale destinate exclusiv uzului uman. Aceste informații nu vor constitui, în niciun caz, o opinie medicală avizată și sunt prezentate în cuprinsul Website-ului exclusiv cu titlu informativ.
 
Informațiile prezentate în Website nu vor trebui în niciun caz utilizate pentru punerea unui diagnostic medical în legătură cu orice boală sau orice problemă fizică sau pentru prescrierea sau utilizarea medicamentelor. Este absolut necesar ca tu să soliciți opinia medicului sau farmacistului, care sunt profesioniști în domeniul sănătății și care sunt singurii abilitați să-ți furnizeze o opinie sau o recomandare în conformitate cu starea ta de sănătate.
 
În consecință, exprimarea acordului tău cu privire la acești termeni și condiții generale de utilizare a Website-ului reprezintă recunoașterea de către tine a faptului că SC Angelini Pharmaceuticals România SRL și firma de hosting nu vor putea fi făcute în niciun caz responsabile în legătură cu informațiile și / sau serviciile propuse prin intermediul Website-ului și acceptarea că utilizarea acestor informații și / sau servicii sunt în totalitate sub controlul tău și vor fi răspunderea ta exclusivă.
 
V. Previziuni și declarații de intenție
 
Anumite afirmații referitoare la viitor pot exista în cuprinsul acestui Website; acestea sunt în acord cu convingerile și cunoștințele SC Angelini Pharmaceuticals România SRL. Cu toate acestea, rezultatele reale înregistrate de SC Angelini Pharmaceuticals România SRL pot fi semnificativ diferite de aceste afirmații, în măsura în care aceste rezultate depind de anumiti factori de natură concurențială sau macroeconomică, care nu se află sub controlul acestuia. Fără a prejudicia drepturile și obligațiile referitoare la modificarea acestor declarații previzionare, SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu înțelege să actualizeze în mod regulat și integral declarațiile previzionare ce s-ar putea regăsi în conținutul acestui Website.
 
VI. Drepturi de proprietate intelectuală
 
SC Angelini Pharmaceuticals România SRL este deținătorul numelui de domeniu www.unghiisanatoase.ro. Conținutul integral al Website-ului face obiectul protecției dreptului de autor, în conformitate cu prevederile Legii 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Integralitatea acestui conținut, precum și toate elementele sale (inclusive, dar fără a se limita la: texte, scheme, animații, imagini, fotografii, ilustrații, logo-uri, sunete, melodii, denumiri comerciale, mărci înregistrate) reprezintă, în cazul în care nu se menționează altfel în mod expres, proprietatea exclusivă a SC Angelini Pharmaceuticals România SRL, care este singura abilitată să utilizeze în mod discreționar drepturile de proprietate intelectuală aferente.
 
În consecință, în temeiul dispozițiilor Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor legale și regulilor altor țări și convențiilor internaționale, utilizarea integrală sau a unei părți din conținutul acestui Website, mai ales în ceea ce privește reîncărcarea electronică, transmiterea, reprezentarea sau difuzarea, în orice alte scopuri mai puțin acela al uzului tău personal și privat în context non-comercial, este strict interzisă. Încălcarea acestor dispoziții este supusă sancțiunilor legale aplicabile atât în baza Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cât și a Codului Penal, mai ales în ceea ce privește activitățile de contrafacere, încălcare a drepturilor de autor sau a drepturilor asupra mărcilor înregistrate, cât și ale Codului Civil, în materia răspunderii civile delictuale.
 
SC Angelini Pharmaceuticals România SRL este liber să modifice conținutul acestui Website în orice moment și fără a avea obligația unei informări prealabile a oricărei terțe părți.
 
VII. Credite foto
Dreamstime, SC Angelini Pharmaceuticals România SRL.
 
VIII. Răspunderi și garanții
 
SC Angelini Pharmaceuticals România SRL depune toate diligențele pentru a asigura actualitatea și exactitatea informațiilor cuprinse în acest Website. Cu toate acestea, SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu garantează în niciun fel că aceste informații sunt exacte, complete și actualizate. SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu oferă nicio garanție, expresă sau tacită în legătură cu conținutul integral și / sau parțial al Website-ului. Cel mai important, nicio informație cuprinsă în acest Website, sub orice formă, nu reprezintă o opinie medicală avizată. În consecință, consultarea acestui Website nu te exonerează de obligația de a solicita opinia sau de a consulta un profesionist în domeniul sănătății (medic, farmacist etc.).
 
În niciun caz SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu poate fi făcută responsabilă de niciun eventual prejudiciu, direct sau indirect, survenit din orice cauză și având orice consecințe derivând din consultarea și / sau utilizarea conținutului acestui Website. SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu își asumă nicio responsabilitate în caz de întrerupere a posibilității de utilizare sau inaccesibilitate a Website-ului, de contactare de viruși informatici, de orice prejudiciu cauzat de acte fraudulente pentru terți prin intermediul acestui Website (de exemplu cele făcute de hackeri).
 
SC Angelini Pharmaceuticals România SRL furnizează mijloace de asigurare a securității fișierelor care conțin date cu caracter personal. Însă nu poate acoperi riscurile legate de funcționarea Internet-ului și îți atrage atenția în legătură cu existența unor eventuale riscuri în ceea ce privește confidențialitatea datelor cu caracter personal în acest mediu.
 
IX. Hyperlink-uri
Paginile acestui Website pot conține link-uri către alte website-uri pe Internet, exploatate de terțe părți. Scopul inserării acestor link-uri este acela de a-ți facilita navigarea. SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu are niciun control asupra conținutului actual sau viitor al acestor site-uri ale terților către care te conduc link-urile inserate în textele din conținutul Website-ului. SC Angelini Pharmaceuticals România SRL face numai referință la aceste website-uri ale unor terți, dar nu se asociază în niciun fel cu conținutul acestora.
 
În consecință, SC Angelini Pharmaceuticals România SRL declină orice responsabilitate (mai ales editorială) privind accesul și / sau conținutul oricăror website-uri deținute de terți. În mod particular, SC Angelini Pharmaceuticals România SRL nu își asumă nicio răspundere în legătură cu orice încălcare a drepturilor de autor, drepturi asupra mărcilor înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală care ar putea rezulta din accesul unei pagini la care face referire un astfel de link. Întreaga răspundere derivând din orice informație ilegală, incorectă sau incompletă conținută de un website aparținând unui terț și în mod particular pentru orice prejudiciu cauzat de utilizarea sau neutilizarea acestor informații aparține exclusiv proprietarului respectivului website, nu SC Angelini Pharmaceuticals România SRL.
 
X. Modificarea prezentelor condiții generale de utilizare
 
SC Angelini Pharmaceuticals România SRL te informează că prezentele condiții generale de utilizare a Website-ului pot fi modificate în orice moment, fără nicio informare prealabilă. Aceste modificări sunt publicate prin încărcarea acestora pe această pagină și vor fi considerate ca fiind acceptate de tine fără rezerve în cazul în care accesezi Website-ul ulterior momentului publicării acestora. Îți recomandăm să consulți cu regularitate prezenta secțiune.
 
XI. Litigii
 
Prezentele condiții generale de utilizare sunt guvernate de legea română aplicabilă și se vor completa cu prevederile acesteia.
Instanțele din România sunt competente să soluționeze orice litigiu în legătura cu acest Website.
 
© SC Angelini Pharmaceuticals România SRL – toate drepturile rezervate.
 
Sfaturile și orice alte informații despre sănătate disponibile pe www.unghiisanatoase.ro au rol informativ și educațional. Acestea nu pot înlocui consultul medical sau diagnosticul stabilit în urma investigațiilor și analizelor medicale. Pentru orice problemă de sănătate te sfătuim să consulți un medic specialist.
Sus