ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA SRL, cu sediul în București, str. Carol Davila, nr. 9, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/11231/2010, cod unic de înregistrare RO27723506, vă mulțumește pentru fidelitate, pentru încrederea acordată produselor noastre și dorește să vă fie în continuare alături cu produse care v-au ajutat și care sperăm să vă ajute în continuare.
Pentru că relația cu dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, dorim să vă asigurăm, de asemenea, de faptul că acordăm o importanță la fel de mare protejării informațiilor și datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când intrați în legatură cu noi, fie printr-o simplă vizitare a web-site-ului nostru, fie ca urmare a faptului că ne contactați pentru a afla detalii despre produsele noastre sau pentru a ne adresa solicitări, întrebări, telefonic, prin email sau prin completarea formularului nostru on-line de contact.
Prin urmare, dorința noastră este ca dumneavoastră să cunoașteți în mod corect și complet modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, iar pentru orice neclarități vă rugăm să ne contactați oricând, urmând a fi prompți în furnizarea unui răspuns către dumneavoastră.
Având în vedere specificul activității noastre, vă rugăm să aveți în vedere că nu puteți intra în contact cu noi decât dacă aveți vârsta de 18 ani împliniți.
CE DATE PRELUCRĂM, ÎN CE SCOP ȘI CÂT TIMP?
În toate situațiile, vom încerca să colectăm de la dumneavoastră și să prelucrăm doar datele cu caracter personal (“Datele”) care ne sunt strict necesare scopului respectiv, cu respectarea principiului minimizării Datelor. În funcție de fiecare situație în parte, Datele dumneavoastră vor fi prelucrate prin mijloace manuale și/sau automate.
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate întotdeauna cu respectarea principiului limitării scopului și numai atâta timp cât ne va fi necesar, după caz, pentru asigurarea comunicărilor cu dumneavoastră sau pentru a respecta anumite cerințe legale impuse de prevederile legale în domeniul în care activăm.
În măsura în care ne furnizați Date ce nu vă aparțin, vă rugăm să vă asigurați că ați obținut în prealabil consimțământul persoanei ale cărei Date ne sunt furnizate și că ați informat-o despre transmiterea Datelor sale către noi.
CONTACT
Dacă veți intra în contact cu noi în orice modalitate sau prin completarea formularului nostru on-line de contact, vom putea prelucra Date despre dumneavoastră, precum: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și alte date cuprinse în mesajul pe care dumneavoastră ni-l transmiteți.
Scopul pentru care prelucrăm Datele este acela al derulării comunicărilor cu dumneavoastră, ceea ce va implica oferirea de răspunsuri la întrebările sau la solicitările dumneavoastră, oferirea de suport și îndrumări, în funcție de natura solicitărilor dumneavoastră.
Datele vor fi prelucrate doar pentru perioada atingerii scopului comunicării dintre noi, după care vor fi șterse.
CUI DĂM DATE?
În principiu, Datele dumneavoastră nu vor fi furnizate altor persoane decât salariaților noștri, în scopul de a răspunde solicitărilor și întrebărilor dumneavoastră. În mod incidental, ar putea avea acces la Datele dumneavoastră furnizorii noștri de servicii de mentenanță IT, auditori.
Ne vom asigura în toate cazurile că transmiterea Datelor dumneavoastră către terțe persoane se va face prin implementarea de măsuri tehnice adecvate de securitate a Datelor, precum și prin încheierea de acorduri de confidențialitate.
CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR?
În toate cazurile de prelucrare a Datelor menționate mai sus, temeiul juridic al prelucrării acestora este consimțământul dumneavoastră pentru furnizarea acestora, în fiecare situație în parte, respectiv art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).
CE DREPTURI AVEȚI?
Întrucât prelucrăm Date ce vă aparțin, beneficiați de mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Aceste drepturi sunt următoarele:
  1. de a ne solicita acces la Date (în temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm Datele ce vă aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea Datelor, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de Date, dacă Datele sunt transferate către țări terțe și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate;
  2. de a ne solicita rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a Datelor care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR. Vă rugăm să ne contactați imediat ce Datele pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare.
  3. de a vă retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea Datelor, cu mențiunea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră;
  4. de a solicita ștergerea Datelor în temeiul art. 17 din GDPR;
  5. de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării Datelor sau, în măsura în care vă opuneți prelucrării, până la momentul soluționării acestei cereri sau în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
  6. dacă și în măsura în care vor fi îndeplinite condițiile legale veți avea și dreptul la portabilitatea datelor în temeiul art. 20 din GDPR.
  7. dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România; anspdcp@dataprotection.ro; Telefon: +40.318.059.211 /+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; http://www.dataprotection.ro/?page=contact
Vă informăm că în cadrul societății noastre nu există procese decizionale automate care să conducă la crearea unui profil al dumneavoastră. Pe baza informațiilor colectate de modulele cookies pe care le utilizăm este posibil să vă oferim reclame personalizate. Pentru detalii, însă, vă rugăm să citiți politica noastră de cookies.
SECURITATE
Pentru a răspunde cerințelor Regulamentului General de Protecție a Datelor 2016/679 (“GDPR”), am încercat să implementăm măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității Datelor, ceea ce face ca, în momentul în care Datele dumneavoastră ajung la noi, acestea să beneficieze de nivelul adecvat de securitate împotriva distrugerii, pierderii, modificarii, divulgării neautorizate, accesului neautorizat, fie ele accidentale sau ilegale.
Personalul nostru este instruit în ceea ce privește modul în care trebuie să gestioneze Datele dumneavoastră; furnizorii noștri își asumă, la rândul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină incidentele de securitate.
În ceea ce privește web-site-ul nostru, există măsuri de securitate adecvate pentru serverele care găzduiesc web-site-ul nostru și care includ antivirus, firewall, control regulat al securității și scanări de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor.
În măsura în care web-site-ul nostru v-ar trimite către alte web-site-uri, noi nu suntem răspunzători pentru măsurile de securitate și pentru modul în care deținătorii acestora vă prelucrează Datele. De aceea, vă recomandăm ca, de fiecare dată în care accesați acele web-site-uri, să vă familiarizați cu politicile acestora de protecție a datelor.
CUM NE CONTACTAȚI
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, pentru transmiterea de orice mesaje, sesizări, ne puteți contacta la adresa de email dataprotection@angelini.ro sau la adresa sediului nostru, pe care o găsiți în pagina „contact”.
Vă vom raspunde în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea mesajului dumneavoastră.
COOKIES
Folosim diverse cookie-uri pentru îmbunătățirea navigării pe website-ului propriu dar și pentru scopul promovării produselor noastre, pentru oferirea către dumneavoastră de reclame personalizate. Pentru informații despre tipurile de cookies folosite și alte detalii legate de acestea, vă rugăm să consultați politica noastră de cookies.
Folosim diverse cookie-uri pentru îmbunătățirea navigării pe website-ului propriu dar și pentru scopul promovării produselor noastre, pentru oferirea catre dumneavoastră de reclame personalizate. Pentru informații despre tipurile de cookies folosite și alte detalii legate de acestea, vă rugăm să consultați politica noastră de cookies.

Următoarele informații sunt valabile numai pentru site-ul www.unghiisanatoase.ro și nu pentru alte site-uri pe care utilizatorul le-ar putea consulta sau accesa prin intermediul link-urilor pe care acest site le poate include.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text care conțin pachete de informații ce sunt stocate în directorul browser-ului web al calculatorului sau al dispozitivului mobil al unui utilizator (de exemplu, notebook-uri, tablete, smartphone, etc), de fiecare dată când un site este accesat online prin intermediul browser-ului. Ori de câte ori acest site este vizitat din nou, browser-ul trimite aceste cookie-uri pe site-ul care le-a creat sau la un alt site web. Cookie-urile permit acestor site-uri web să memoreze unele informații, astfel încât persoana care vizitează site-ul să poată explora rapid și ușor. Un cookie nu poate colecta orice alte date de pe hard disk-ul utilizatorului, nu poate transmite viruși sau obține adrese de e-mail. Fiecare cookie este unic pentru browser-ul utilizatorului. Tehnologii similare, de exemplu semnalizatoare web sau GIF-uri transparente, pot fi folosite pentru a colecta informații cu privire la comportamentul unui utilizator și la modul în care acesta utilizează serviciile site-ului.

Legislația care reglementează utilizarea cookie-urilor a fost recent modificată ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2009/136 care a modificat Directiva asupra confidențialității (2002/58 / CE).

Există diferite tipuri de cookie-uri, unele concepute pentru a face utilizarea unui  site mai eficientă și pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorului, altele pentru a permite operarea anumitor funcții. Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite la următoarele site-uri URL:

·https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

·http://www.allaboutcookies.org


Ce cookie-uri sunt folosite pe www.unghiisanatoase.ro?

Unghiisanatoase.ro folosește un set de cookie-uri tehnice, pentru a face anumite secțiuni ale site-ului să funcționeze corespunzător. Acestea sunt strict necesare pentru a transmite o comunicare sau pentru a furniza un serviciu specific solicitat de către un utilizator.

Ele pot fi împărțite în cookie-uri de browser și cookie-uri de sesiune, care asigură funcționarea corespunzătoare a site-ului:

·cookie-uri de analiză, care sunt cookie-uri tehnice atunci când sunt utilizate pentru a măsura și analiza în ansamblu numărul de utilizatori și comportamentul acestora pe un anumit site;

·cookie-uri de funcționalitate, care fac posibilă adaptarea site-ului în funcție de diferitele opțiuni ale utilizatorului (de exemplu, limba, etc.), în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite.

Colectarea și prelucrarea datelor obținute prin utilizarea cookie-urilor tehnice este necesară pentru funcționarea corectă a site-ului. În cazul în care un utilizator alege să nu utilizeze aceste cookie-uri tehnice, el / ea nu va putea accesa și vizualiza site-ul în mod corespunzător.

Aici este o listă a cookie-uri lor tehnice și de analiză folosite de acest site:

·PHPSESSID – un cookie funcțional, ce conține informații despre sesiunea user-ului. El dispare atunci când închizi pagina www.unghiisanatoase.ro

·_ga, _gat, _gid colectează date în Google Analytics despre felul în care utilizatorii folosesc site-ul, într-o formă anonimizată, astfel încât să putem aduce îmbunătățiri felului în care funcționează site-ul. Aceste date sunt permanente.

 
Utilizăm Google Analytics, un serviciu popular de analiză web oferit de Google, Inc. Google Analytics utilizează module cookie pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizatorii utilizează site-ul nostru. Acesta numără vizitatorii și ne spune lucruri despre comportamentul lor global - cum ar fi timpul petrecut pe site sau numărul mediu de pagini pe care un utilizator îl vede.
Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea site-ului nostru (inclusiv adresa IP) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Pe acest site, se activează anonimizarea IP-ului pentru ca adresa IP a utilizatorilor Google din statele membre ale Uniunii Europene sau alte părți contractante la prezentul Contract din zona Economică Europeană să fie scurtată înainte de a fi transferată. În cazuri excepționale, adresa IP integrală este transmisă pe serverul Google din SUA și scurtată acolo.
Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, compilarea rapoartelor privind activitatea site-ului web și furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului.
Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google se angajează să nu asocieze adresa IP cu alte date deținute de Google.
Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs. Puteți renunța la urmărirea de către Google Analytics cu efecte viitoare prin descărcarea și instalarea Adăugării browserului de excludere Google Analytics pentru browserul dvs. web actual: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro. În plus, cu acest link puteți împiedica înregistrarea datelor de către Google Analytics.

Cum puteţi controla cookie-urile?

Pentru informații suplimentare despre cookie-uri, inclusiv pentru a vedea ce au setat cookie-urile și cum să le administrați, blocați și cum să le ștergeți, vizitați www.allaboutcookies.org. Website-ul www.allaboutcookies.org vă oferă un îndrumar pas cu pas detaliat despre cum să controlați și cum să ștergeți cookie-urile în functțe de tipul browser-ului folosit.

Sus